Ramowy rozkład dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 IM. JASIA I MAŁGOSI W PŁOCKU
ROK SZKOLNY 2018/2019
8:30 – 9:00 Śniadanie. Czynności porządkowe po śniadaniu, pomoc dyżurnych, mycie rąk, zębów, sprawdzanie frekwencji dzieci.
9:00 – 11:20 Zajęcia edukacyjne proponowane przez nauczyciela, audycje radiowe, religia oraz inne zajęcia dodatkowe np. gimnastyka korekcyjna, j.angielski w wybranych grupach, rytmika. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze, swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń terenowych na placu zabaw
11:20 – 11:30 Przygotowanie do obiadu (pomoc dyżurnych).
11:30 – 12:00  Obiad
12:00 – 12:15 Czynności porządkowe po obiedzie, mycie rąk.
12:15 – 14:00 Grupy młodsze: Relaks poobiedni, odpoczynek bierny, leżakowanie, ćwiczenia relaksacyjne, pogadanki, rozmowy kierowane, j.angielski (grupa I i II).
Grupy starsze:

Relaks poobiedni, gry i zabawy stolikowe, ćwiczenia graficzne, wybrane zajęcia dodatkowe (gimnastyka korekcyjna, język angielski), zabawy dydaktyczne utrwalające poznawane treści.14:00 – 14:15Przygotowanie do podwieczorku.14:15 – 14:30Podwieczorek14:30 – 14:40Czynności porządkowe po posiłku.14:40 – 15:45Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe na placu zabaw, spacery, obserwacje przyrodnicze, pogodowe, obserwacje najbliższego otoczenia.15:45-17:00Aktywność własna dzieci w wybranym kąciku zabaw, zainteresowań, rozmowy z nauczycielem. Rozchodzenie się dzieci.

 


Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 – do 17.00.

Dzieci przychodzące do przedszkola rano w godzinach 6.00 – 7.00 zbierają się w sali nr 7.
Odbiór dzieci po godzinie 16.00 w sali nr 8.

Go to Top