Ramowy rozkład dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 IM. JASIA I MAŁGOSI W PŁOCKU
ROK SZKOLNY 2023/2024

 

6:00 – 8:10 Schodzenie się dzieci, praca indywidualna z dziećmi,

zabawy indywidualne zespołowe podejmowane z inicjatywy dzieci,

zabawy  tematyczne, konstrukcyjne, w wybranych kącikach zabaw;

zabawy dydaktyczne  pod kierunkiem nauczyciela,

czynności porządkowe w  wyznaczonych miejscach sali zajęć .

8:10 – 8:20 Zabawy ruchowe/zestaw ćwiczeń porannych.
8:20 – 8:30 Przygotowanie do śniadania.
8:30 – 9:00 Śniadanie. Czynności porządkowe po śniadaniu, pomoc dyżurnych, mycie rąk, zębów, sprawdzanie frekwencji dzieci .
 

9:00-9:20/

9:00-10:00

 

 

Zajęcia edukacyjne proponowane przez nauczyciela.

 

9:20/10:00-11:20 Swobodne zabawy dzieci z wykorzystaniem  urządzeń terenowych na placu  zabaw, zabawy w sali przedszkolnej, audycje radiowe, religia  oraz inne  zajęcia dodatkowe np.: gimnastyka korekcyjna rytmika, j. angielski w wybranych grupach. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze.
11:20 – 11:30 Przygotowanie do obiadu (pomoc dyżurnych).
11:30 – 12:00 Obiad.
12:00 – 12:15 Czynności porządkowe po obiedzie, mycie rąk.
12:15 – 14:00 grupy młodsze: Relaks poobiedni, odpoczynek bierny, ćwiczenia relaksacyjne, pogadanki, rozmowy kierowane,

gr. starsze: Relaks poobiedni, gry i zabawy stolikowe, ćwiczenia graficzne, wybrane zajęcia dodatkowe np. gimnastyka korekcyjna, j. angielski, zabawy dydaktyczne utrwalające poznawane. Praca wyrównawcza z wybranymi dziećmi.

14:00 – 14:15 Przygotowanie do podwieczorku.
14:15 – 14:30 Podwieczorek.
14:30 – 14:40 Czynności porządkowe po posiłku.
14:40 – 15:45 Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe na placu zabaw, spacery, obserwacje przyrodnicze, pogodowe, obserwacje najbliższego otoczenia.
15:45-17:00 Aktywność własna dzieci w wybranym kąciku zabaw, zainteresowań, rozmowy z nauczycielem. Rozchodzenie się dzieci.

Dzieci przychodzące do przedszkola rano w godzinach 6.00 – 7.00 zbierają się w sali nr 7.

Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 – do 17.00.

Odbiór dzieci po godzinie 16.00 w sali nr 8.

 

Go to Top