Dla rodziców

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 (rekrutacja uzupełniająca)

+ lista dzieci przyjętych
+ lista dzieci nieprzyjętych

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 (rekrutacja zasadnicza)

Lista dzieci przyjętych
Lista dzieci nieprzyjętych

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

  ogloszenie


Harmonogram dyżurów wakacyjnych w Miejskich Przedszkolach
w Płocku w roku szkolnym 2022/2023: od 03 lipca do 31 sierpnia 2023 r.

Lista Kontrolna Zadanie Do - Darmowa grafika wektorowa na Pixabay

Szanowni Rodzice

Od 01.01.2023r. w Miejskim Przedszkolu nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku dzienna stawka żywieniowa ulegnie zwiększeniu do 12 zł. Podwyżka jest spowodowana wzrostem kosztów zakupu żywności.

 

UWAGA RODZICE !!!

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku informuje, że informacje dotyczące płatności za przedszkole są do wglądu na portalu dla rodziców na stronie internetowej: www.mobiportal.pl

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 MARCA 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – VI aktualizacja

WYTYCZNE-link

 

Zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego Rodzice mogą  wchodzić z dziećmi tylko do przestrzeni wspólnej przedszkola (hol i szatnie).

Należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności:

– osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk (lub jednorazowe rękawiczki)

– 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi z zachowaniem odpowiedniego dystansu od kolejnego rodzica

– dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 

 Przedszkolne e-maile

Szanowni Państwo,

W celu ułatwienia komunikacji, między nauczycielem a rodzicem, powstały wewnętrzne grupy mailowe, do korzystania z których serdecznie zapraszamy.

Czym są grupy mailowe?

Grupa mailowa to pojedynczy adres e-mailowy przypisany do poszczególnej grupy przedszkolnej.

Kto może wysyłać maile do grup ?

Przedszkolne grupy mailowe są grupami prywatnymi tzn. nikt, kto nie jest członkiem danej grupy lub pracownikiem przedszkola nie  może wysyłać  maila do danej grupy.  Tak więc, nie ma możliwości otrzymywania wiadomości od osób spoza grupy. Ponadto maile członków (odbiorców) nigdy nie są w żaden sposób upubliczniane.

Jakie grupy dostępne są w przedszkolu?

Każda grupa przedszkolna posiada swój oddzielny adres e- mailowy:

Grupa Adres e-mail grupy   Kto jest odbiorcą ?   Kto może wysyłać ?

I

mp04grupa1@zjoplock.pl rodzice dzieci z grupy I oraz wychowawcy grupy rodzice dzieci z grupy I oraz wychowawcy grupy

II

mp04grupa2@zjoplock.pl rodzice dzieci z grupy II oraz wychowawcy grupy rodzice dzieci z grupy II oraz wychowawcy grupy

III

mp04grupa3@zjoplock.pl

 

rodzice dzieci z grupy III oraz wychowawcy grupy rodzice dzieci z grupy III oraz wychowawcy grupy

IV

mp04grupa4@zjoplock.pl

 

rodzice dzieci z grupy IV oraz wychowawcy grupy rodzice dzieci z grupy IV oraz wychowawcy grupy

V

mp04grupa5@zjoplock.pl

 

rodzice dzieci z grupy V oraz wychowawcy grupy rodzice dzieci z grupy V oraz wychowawcy grupy

VI

mp04grupa6@zjoplock.pl

 

rodzice dzieci z grupy VI oraz wychowawcy grupy rodzice dzieci z grupy VI oraz wychowawcy grupy
 
 slonce Tematyka Kompleksowadzieci

Tematyka kompleksowa uwzględnia treści Podstawy Programowej w podziale na poszczególne miesiące.
Szczegółowe informacje zamieszczane są co miesiąc w kąciku informacyjnym dla rodziców.

 

slonce Ogłoszenia

Informacje o opłatach

Wysokości opłat za świadczenia ( pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu) reguluje UCHWAŁA NR 799/XLIX/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wnoszenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 5 lipca 2018. poz. 6854).

Zobacz uchwałę

 

slonce Rada rodziców

W skład Rady Rodziców wchodzi sześć osób: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz i trzech Członków.
Skład Rady Rodziców wybierany jest w wyborach tajnych zgodnie z przepisami prawa.

 

slonce Zostań sponsorem

W naszej placówce staramy się utrzymać jak najniższe opłaty za przedszkole oraz oferować jak najbogatszą ofertę programową dla dzieci do nas uczęszczających. Wymaga to nie tylko dużego zaangażowania i czasu, ale także pieniędzy. Wszystkie uzyskane przez nas środki finansowe przeznaczamy na cele statutowe.

Jesteśmy otwarci na współpracę w różnym zakresie sponsorowania:dzieci2

  • całkowite lub częściowe finansowanie organizowanych imprez, wyjazdów, wycieczek, zajęć;
  • dostarczanie usług (np. przewozowych, remontowych, krawieckich);
  • doposażanie przedszkola (np. zabawki, pomoce dydaktyczne, komputery);
  • organizację spotkań, pogadanek, występów;
  • wszelkie inne atrakcyjne propozycje.

Ponadto możemy zaoferować zamieszczenie informacji o sponsorze i jego ofercie a także reklamy:

  • na naszej stronie internetowej;
  • na tablicach ogłoszeniowych w budynku przedszkola;


slonce Podziękowania dla sponsorów

Dziękujemy:

  •  Radzie Osiedla Podolszyce Południe za ufundowanie nagród na organizację imprezy międzyprzedszkolnej „Quiz Wiedzy o dinozaurach”.

 

 

 

Go to Top