Dla rodziców

ZAPISY NA DYŻURY WAKACYJNE 2022

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że zapisy na dyżury wakacyjne odbywać się będą tylko za pomocą SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. 

Uruchomienie systemu informatycznego nastąpi 8 czerwca 2022 r. o godz. 10.00, natomiast zamknięcie 15 czerwca 2022 r. o godz.15.00.

W tym okresie Rodzice będą mieli możliwość wypełniania wniosków.
Wniosek dostępny będzie na stronie naborowej www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje

Dyżur wakacyjny w danym przedszkolu trwa dwa tygodnie. W Płocku ustalone zostały cztery okresy dyżurów wakacyjnych:

 • od 1 lipca 2022 r. do 17 lipca 2022 r.,
 • od 18 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.,
 • od 1 sierpnia 2022 r. do 14 sierpnia 2022 r.,
 • od 16 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Na każdy okres dyżuru wakacyjnego zainteresowany nim Rodzic musi złożyć oddzielny wniosek. Zapisy będą się odbywały jednocześnie, zarówno dla dzieci  z danego przedszkola, jak i z pozostałych przedszkoli. W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci uczęszczające do danego przedszkola, a jeśli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami zostaną przyjęte także dzieci  z innych przedszkoli. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dostępna będzie w dniu 20 czerwca 2022 r. od godziny 12.00. indywidualnie dla Rodzica, na stronie naborowej, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie hasła.

Po ogłoszeniu wyników, w przypadku zakwalifikowania, należy elektronicznie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny do danego przedszkola w terminie do 22 czerwca 2022 r. do godz.10.00. Rodzic nie musi udawać się do przedszkola, wszystko odbywa się zdalnie. Potwierdzenie woli przez rodzica zakwalifikowanego dziecka jest jednoznaczne  z przyjęciem na dyżur wakacyjny w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację  z  wyznaczonego miejsca.

 Harmonogram dyżurów wakacyjnych w Miejskich Przedszkolach w Płocku w roku szkolnym 2021/22: od 01 lipca do 31 sierpnia 2022r

Harmonogram dyżurów wakacyjnych
Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona, podobnie jak rekrutacja zasadnicza, z wykorzystaniem systemu informatycznego. Rozpocznie się 30 maja 2022 r. o godz. 9.00 i trwać będzie do 3 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.
Uruchomienie systemu informatycznego NABO oraz składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) będzie odbywać się bezpośrednio u dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami. Nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszenia wniosków. W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.

W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć również udział dzieci w wieku 2,5 lat oraz spoza miasta Płocka.

Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Więcej artykułów na temat zdrowia dostępnych jest na stronie www.aktywniepozdrowie.pl
Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z poniższymi materiałami.
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Płocku informuje, że pojawił się drugi numer poradnianego kwartalnika GONZUŚ. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami skierowanymi do  rodziców.
GONZUŚ nr 3
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO PŁOCK
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
 1. HARMONOGRAM
 2. Kryteria rekrutacji do przedszkoli 
 3. UCHWAŁA RADY MIASTA PŁOCKA
 4. ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Płocka

 

LISTA PRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

lista-forum

 

UWAGA RODZICE !!!

Strona internetowa dla rodziców: https://przedszkola.wizja.net będzie działała tylko do końca października.
Nowa strona internetowa: www.mobiportal.pl

UWAGA RODZICE !!!

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku informuje, że są już przelewy do wglądu na portalu dla rodziców na nowej stronie internetowej: www.mobiportal.pl
Bardzo proszę o zalogowanie się za pomocą hasła nadanego przez Mobiportal i odczytanie kwoty za wrzesień 2021 r. oraz numeru konta do przelewu i wpłaty do 15-go października 2021 r.

Strona internetowa: https://przedszkola.wizja.net będzie działała tylko do końca października.

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Płocku informuje, że od dnia 12 kwietnia 2021r. będzie pełnił dyżur  telefoniczny specjalista w ramach wsparcia dzieci i młodzieży oraz rodziców w sytuacji kryzysowej.

załącznik

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 MARCA 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – VI aktualizacja

WYTYCZNE-link

 

Zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego Rodzice mogą  wchodzić z dziećmi tylko do przestrzeni wspólnej przedszkola (hol i szatnie).

Należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności:

– osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk (lub jednorazowe rękawiczki)

– 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi z zachowaniem odpowiedniego dystansu od kolejnego rodzica

– dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 

Przedszkolne e-maile

Szanowni Państwo,

W celu ułatwienia komunikacji, między nauczycielem a rodzicem, powstały wewnętrzne grupy mailowe, do korzystania z których serdecznie zapraszamy.

Czym są grupy mailowe?

Grupa mailowa to pojedynczy adres e-mailowy przypisany do poszczególnej grupy przedszkolnej.

Kto może wysyłać maile do grup ?

Przedszkolne grupy mailowe są grupami prywatnymi tzn. nikt, kto nie jest członkiem danej grupy lub pracownikiem przedszkola nie  może wysyłać  maila do danej grupy.  Tak więc, nie ma możliwości otrzymywania wiadomości od osób spoza grupy. Ponadto maile członków (odbiorców) nigdy nie są w żaden sposób upubliczniane.

Jakie grupy dostępne są w przedszkolu?

Każda grupa przedszkolna posiada swój oddzielny adres e- mailowy:

Grupa Adres e-mail grupy   Kto jest odbiorcą ?   Kto może wysyłać ?

I

mp04grupa1@zjoplock.pl rodzice dzieci z grupy I oraz wychowawcy grupy rodzice dzieci z grupy I oraz wychowawcy grupy

II

mp04grupa2@zjoplock.pl rodzice dzieci z grupy II oraz wychowawcy grupy rodzice dzieci z grupy II oraz wychowawcy grupy

III

mp04grupa3@zjoplock.pl

 

rodzice dzieci z grupy III oraz wychowawcy grupy rodzice dzieci z grupy III oraz wychowawcy grupy

IV

mp04grupa4@zjoplock.pl

 

rodzice dzieci z grupy IV oraz wychowawcy grupy rodzice dzieci z grupy IV oraz wychowawcy grupy

V

mp04grupa5@zjoplock.pl

 

rodzice dzieci z grupy V oraz wychowawcy grupy rodzice dzieci z grupy V oraz wychowawcy grupy

VI

mp04grupa6@zjoplock.pl

 

rodzice dzieci z grupy VI oraz wychowawcy grupy rodzice dzieci z grupy VI oraz wychowawcy grupy
 
 slonce Tematyka Kompleksowadzieci

Tematyka kompleksowa uwzględnia treści Podstawy Programowej w podziale na poszczególne miesiące.
Szczegółowe informacje zamieszczane są co miesiąc w kąciku informacyjnym dla rodziców.

 

slonce Ogłoszenia

Informacje o opłatach

Wysokości opłat za świadczenia ( pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu) reguluje UCHWAŁA NR 799/XLIX/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wnoszenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 5 lipca 2018. poz. 6854).

Zobacz uchwałę

 

slonce Rada rodziców

W skład Rady Rodziców wchodzi sześć osób: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz i trzech Członków.
Skład Rady Rodziców wybierany jest w wyborach tajnych zgodnie z przepisami prawa.

 

slonce Zostań sponsorem

W naszej placówce staramy się utrzymać jak najniższe opłaty za przedszkole oraz oferować jak najbogatszą ofertę programową dla dzieci do nas uczęszczających. Wymaga to nie tylko dużego zaangażowania i czasu, ale także pieniędzy. Wszystkie uzyskane przez nas środki finansowe przeznaczamy na cele statutowe.

Jesteśmy otwarci na współpracę w różnym zakresie sponsorowania:dzieci2

 • całkowite lub częściowe finansowanie organizowanych imprez, wyjazdów, wycieczek, zajęć;
 • dostarczanie usług (np. przewozowych, remontowych, krawieckich);
 • doposażanie przedszkola (np. zabawki, pomoce dydaktyczne, komputery);
 • organizację spotkań, pogadanek, występów;
 • wszelkie inne atrakcyjne propozycje.

Ponadto możemy zaoferować zamieszczenie informacji o sponsorze i jego ofercie a także reklamy:

 • na naszej stronie internetowej;
 • na tablicach ogłoszeniowych w budynku przedszkola;


slonce Podziękowania dla sponsorów

Dziękujemy:

 • Panu Michałowi Szwech Przewodniczącemu Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku za bezpłatne przekazanie upominków dla uczestników Przedszkolnego Rejonowego „Quizu Wiedzy o dinozaurach”,
 • Panu Karolowi Krajewskiemu – Przewodniczącemu Rady Osiedla Podolszyce Południe za pomoc finansową na organizację imprezy międzyprzedszkolnej „Quiz Wiedzy o dinozaurach”.

 

 

 

Go to Top