Misja i Wizja

MISJA

Misją naszego Przedszkola jest takie wychowanie i kształcenie dzieci, aby wyposażyć je w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie, a w szczególności do zdobywania wiedzy na dalszej drodze edukacji.

Chcemy, aby Przedszkole harmonijnie realizowało funkcję wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną, stwarzając możliwość aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości dziecka.

Pragniemy przygotować dziecko do samodzielnego myślenia, uczenia się oraz aktywnego udziału w życiu społecznym. Dbamy o wysoką jakość usług wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych. Pragniemy, aby nasi podopieczni czerpali radość z pobytu w Przedszkolu, a rodzice satysfakcję z rezultatów naszej współpracy.
Dążymy do tego, aby proponowane przez nas działania zaowocowały w dalszym życiu naszych wychowanków. W przedszkolakach chcemy zaszczepić postawy otwartości, wrażliwości na potrzeby innych, tolerancji a także ciekawości świata, chęci do nauki i poznawania nowego i nieznanego. Zależy nam na tym, aby nasze Przedszkole cieszyło się uznaniem środowiska i było miejscem w którym panuje dobro, mądrość, radość.

WIZJA

Przedszkole musi być otwarte, dynamicznie rozwijające się i ukierunkowane na oczekiwania wychowanków, rodziców i nauczycieli. Wszechstronny, harmonijny rozwój emocjonalny, intelektualny i fizyczny dziecka jest głównym celem pracy Przedszkola i wszystkie działania podejmowane w tej placówce muszą służyć jego realizacji. Aby cel ten osiągnąć, konieczna jest zgodna i efektywna współpraca wszystkich nauczycieli i pracowników oraz ludzi i instytucji wspomagających przedszkole. Dążymy do stworzenia przedszkola, które wspierając rodziców w wychowaniu, przygotuje dzieci do dalszej naukii życia. Pomoże im rozpoznawać swoje potrzeby, dokonywać wyborów oraz nauczy szacunku do innych ludzi, tradycji, historii i kultury. Naszym priorytetem jest przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie, w którym będą potrafiły wyrażać własne poglądy i opinie, aktywnie poszukiwać rozwiązań w napotykanych na swej drodze problemów.
Przedszkole to organizacja rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy współpracują ze sobą w sposób skoordynowany i uporządkowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów.

Go to Top