Strona główna

tecza

„WSZYSTKICH GOŚCI
MIŁO WITAMY

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
ZAPRASZAMY”

tecza

 

Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku istnieje od 2006 roku. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Miasto Płock.
Głównym celem działania naszego przedszkola jest tworzenie warunków prawidłowego, wszechstronnego rozwoju dzieci.
Nasi pracownicy dbają o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci. Priorytetem jest nawiązanie, podtrzymanie i rozwijanie dobrej współpracy ze środowiskiem rodzinnym. W przedszkolu panuje miła, ciepła, serdeczna atmosfera. Jesteśmy otwarci na potrzeby, wnioski, sugestie rodziców, opiekunów, władz zwierzchnich.

 

slonce Priorytety przedszkola

 • zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • stwarzanie przyjaznej, ciepłej atmosfery sprzyjającej odpowiedniemu samopoczuciu dziecka,
 • dobra i skuteczna współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym,
 • zapoznanie dziecka z najbliższym otoczeniem społecznym, historycznym,
 • kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec osób różnych ras wyznań,
 • kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie, rozwijanie wiary we własne możliwości,
 • wszechstronnie wykształcona i podnosząca swoje kwalifikacje kadra,
 • zastosowanie w pracy nowoczesnych programów, metod i form nauczania.

 

sloncePrzedszkole zapewnia szeroką ofertę zajęć

 • nauka języka angielskiegodsc_9435
 • terapia pedagogiczna
 • zajęcia rytmiczne
 • gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • udział w różnych konkursach, przeglądach
 • wycieczki w okolice Płocka
 • współpraca z ZOO, Muzeum Mazowieckim – zajęcia dydaktyczne
 • udział w koncertach Płockiej Orkiestry Symfonicznej
 • korzystanie z pomocy specjalistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

 

slonceBaza lokalowa przedszkola

 • świetnie wyposażone i estetycznie urządzone sale,
 • plac zabaw,
 • sala zajęć dodatkowych,
 • bardzo dobrze wyposażone zaplecze kuchenne.

Polecamy

Jedna z naszych zaprzyjaźnionych placówek

medyk

 

Go to Top