Od lat nasze przedszkole prowadzi działalność mającą na celu prawidłowe odżywianie dzieci, wpajanie im zasad bezpieczeństwa, stosowanie prawidłowych nawyków higienicznych, propagowanie ruchu, a także rozumienia znaczenia właściwej atmosfery w przedszkolu i poza nim.
Zdrowie jest najwyższą wartością człowieka. Dzięki niemu jesteśmy w stanie osiągnąć nasze cele i spełnienie w życiu. Jego brak ogranicza naszą aktywność, uniemożliwia realizację planów i marzeń. Dlatego edukacja prozdrowotna odgrywa w naszym przedszkolu bardzo ważną rolę. Wszystkim nam zależy, aby nasi wychowankowie, a także dorosła część społeczności przedszkolnej (personel i rodzice) cieszyli się dobrym zdrowiem przez długie lata. Wszystkie te czynniki spowodowały, że Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku podjęło kroki, aby przystąpić do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Na początku II semestru roku szkolnego 2017/2018 został złożony wniosek do Rejonowego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Po wypełnieniu ankiet przez dorosłą część członków zbiorowości przedszkolnej i po przeprowadzonych rozmowach z dziećmi stwierdzono, że wszyscy posiadamy zbyt małe kompetencje w zakresie dbałości o zdrowie i edukację zdrowotną dotyczącą ruchu i aktywnego spędzania wolnego czasu, co powoduje małą różnorodność sposobów odpoczynku dorosłych i dzieci w dni wolne od pracy i zajęć przedszkolnych.
W wyniku rozmów z dziećmi, rodzicami, pracownikami niepedagogicznymi i nauczycielami stwierdzono, że należy rozwijać swoją kreatywność i dzielić się z rodzicami, koleżankami z pracy, pomysłami na aktywne i ciekawe spędzanie czasu z dziećmi, upowszechniać wiedzę o właściwych zachowaniach zdrowotnych oraz promować i kształtować zdrowy styl życia u naszych wychowanków od najmłodszych lat, aby w przyszłości sami prowadzili taki tryb życia, aby byli pomysłowi, kreatywni i chętnie podejmowali rozmaite formy ruchu oraz aktywności mające na celu poznanie nowych miejsc i ludzi. Aktywne spędzanie wolnego czasu pogłębia więzi rodzinne, wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, utrzymuje wydolność psychofizyczną rodziców, wzmacnia odporność organizmu dzieci i dorosłych, obniża ryzyko stresu, kształtuje postawy proekologiczne i badawcze u dzieci a także rozwija pewność siebie.
W ramach realizacji Planu Promocji Zdrowia w naszym przedszkolu w okresie luty 2018r. – styczeń 2019 r. prowadzono następujące działania:
– udział dzieci w sportowych i tanecznych zawodach międzyprzedszkolnych: XVII Sportowa Olimpiada Przedszkolaków 2018 w dniu 17.05.2018 r. – dzieci z grupy IV i VI (6-latki),
Bieg Przedszkolaka pod hasłem „Bieg dla Niepodległej” w dniu 27.09.2018 r. – dzieci z grupy V i VI (5 i 6-latki),
X Międzyprzedszkolna Spartakiada Sportowa w dniu 29.X.2018 r. – dzieci z grupy IV (6-latki),
XX Festiwal Tańców Ludowych w dniu 18.04.2018 r.
Przegląd małych form tanecznych pod hasłem „Tańczymy z Małym Księciem i Różą”
– zestawy zajęć gimnastycznych w starszych grupach 2 razy w tygodniu (5 i 6-latki),
– zajęcia ruchowe poranne i zabawy ruchowe w poszczególnych grupach każdego dnia (5 i 6- latki),
– zestawy zabaw ruchowych w młodszych grupach 2 razy w tygodniu (3 i 4-latki),
– zabawy ruchowe bieżne, orientacyjno – porządkowe, skoczne, z elementami równowagi, taneczne, naśladowcze, w formie opowieści ruchowych, itp. w poszczególnych grupach z wykorzystaniem różnych pomocy, typu: chusta animacyjna, kosz do gry, bramka, piłki do skakania, itp., przeplatane między innymi aktywnościami dzieci

– każdego dnia (wszystkie grupy),
– gimnastyka korekcyjna w najstarszych grupach 2 razy w tygodniu,
– zajęcia rytmiczne ,,Śpiewam, tańczę, podskakuję” we wszystkich grupach wiekowych raz w tygodniu,
– spacery po osiedlu w celu dokonywania obserwacji przyrodniczych, zażycia ruchu oraz zaczerpnięcia świeżego powietrza – wszystkie grupy przy sprzyjającej pogodzie codziennie, a także okazjonalne, m.in. przemarsz ulicami osiedla pod hasłem ,,Optymistyczne powitanie wiosny” 21.03.2018r., – wszystkie grupy,,,Optymistyczny marsz ekologiczny pt. ,,Jaś i Małgosia dbają o przyrodę”

– starsze grupy, przemarsz ulicami osiedla promujący ,,Dzień bez samochodu” w dniu 21.09.2018 r. – dzieci z grupy III, IV, V i VI (4, 5 i 6-latki),
– wycieczki piesze, m in. do sali zabaw „Fikołki” w Galerii Handlowej „Mazovia” w dniu
25.10.2018 r. – dzieci z grupy III i IV (4 i 6-latki),
– wycieczki autokarowe:
do Torunia w dniu 24.05.2018r. – dzieci uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych, a także wędrowały i zwiedzały miasto Kopernika – grupa IV (6-latki), do gospodarstwa „Ranczowisko” w Cekanowie – podczas tej wycieczki dzieci zdobyły wiele wiadomości przyrodniczych, a także uczestniczyły w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu – czerwiec 2018r.

– grupa I (3-latki),do Centrum Rekreacji ,,Mamutowo”, gdzie Bajkowy Plac Zabaw dostarczył dzieciom wspaniałych wrażeń w dniu 6.06.2018 r.

– grupa III i VI (5 i 6-latki),  do ZOO – 26.04.2018 r. i w czerwcu 2018 r.,

– grupa IV, V i VI (5 i 6-latki),

– gry i zabawy na terenie placu przedszkolnego codziennie wszystkie grupy,
– Piknik Rodzinny MTBS w dniu 6.X.2018 r.

– grupa IV, V i VI – (5 i 6-latki) oraz chętni rodzice z dziećmi i personel przedszkola z rodzinami zamieszkujący osiedle Podolszyce Południe,
– bal karnawałowy w dniach w styczniu 2018 r. i 2019 r.,

– wszystkie grupy,- uroczystości rodzinne (dzień rodziny, dzień dziecka, dzień babci i dziadka) w dniach – maj, czerwiec 2018 r. i styczeń 2019 r.

– wszystkie grupy, – słuchanie audycji z cyklu „Akademia Lwa Honorka”, w których często poruszany jest temat, jak aktywnie, zdrowo i bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu (gazetka dla rodziców) – w każdą środę, grupy: IV i VI (6-latki).

– omawianie tematyk kompleksowych w poszczególnych grupach, m.in. „Zimowe zabawy”, ,,Zimowa olimpiada przedszkolaków”, ,,Jesteśmy bezpieczni”, ,,W przedszkolu”, ,,,Bezpiecznie poruszamy się po ulicach”, w których poruszane są kwestie zabaw, ruchu i bezpieczeństwa podczas przebywania na świeżym powietrzu: na placu przedszkolnym, na podwórku i na ulicy – wszystkie grupy,
– spotkania z ciekawymi ludźmi propagującymi aktywne spędzanie czasu:
z pracownikiem ZOO w marcu 2018 r., który opowiadał o przyniesionych do przedszkola zwierzętach i zachęcał dzieci do wizyt w Ogrodzie Zoologicznym – wszystkie grupy, pokazy Pierwszej Pomocy dla Przedszkolaków, podczas których dzieci dowiedziały się, co należy robić w chwilach zagrożenia m.in. podczas uprawiania sportu, zabawy w domu, na podwórku, w przedszkolu, itp.,

– grupy starsze, zajęcia z dogoterapii, podczas których dzieci dowiedziały się, jak należy zachowywać się podczas spotkań z obcymi psami na spacerze, podczas zabaw na podwórku

– wszystkie grupy, z panią mgr Anitą Lipską 17.10.2018 r. – pogadanka nt. zdrowego trybu życia i przeciwdziałaniu otyłości połączone z pokazem ćwiczeń

– dzieci z grupy IV i VI (5 i 6-latki),z Lwem Honorkiem – rozmowy nt. bezpieczeństwa zabaw w domu i na podwórku, wskazanie miejsc bezpiecznych zabaw na powietrzu, nagranie dla KRDP w ramach Akademii Lwa Honorka

– XII.2018 r. dzieci z grupy IV i VI (6-latki), z przedstawicielem Policji – pogadanka nt. zadań policji, bezpieczeństwa podczas poruszania się ulicami miasta, bezpieczeństwa podczas zabaw dzieci, nauka i utrwalanie numeru alarmowego 112, udział w konkursie plastycznym propagującym ruch na świeżym powietrzu pt. „Śnieg wkoło, bawimy się wesoło” 24.01.2019 r.

Dorosła część zbiorowości przedszkolnej również podejmowała w tym czasie różne zadania: uczestniczono w szkoleniach mających na celu rozszerzanie wiedzy dotyczącej zdrowia, przedstawiano rodzicom i całemu personelowi przedszkola oferty różnych instytucji działających na terenie miasta Płocka zachęcające do brania udziału w biegach i innych masowych imprezach sportowych odbywających się w naszym mieście.
W ciągu całego roku ściśle współpracowaliśmy z rodzicami i środowiskiem lokalnym:
– RCEE – udział dzieci w akcjach proekologicznych, w tym w marszu „Dzień bez
samochodu” i propagowanie w tym dniu innych środków transportu, m.in. roweru,
spacerów, pieszych wycieczek, itp.,
– Policja – pogadanki nt. bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku, w czasie spacerów po ulicach miasta, wycieczek, itp.,
– Straż Miejska – propagowanie bezpiecznych zabaw na podwórku w czasie różnych pór  roku, bezpieczne kontakty z psem, ustalanie zasad zachowania się wobec obcych ludzi podczas pobytu na dworze, itp.,
– PSSE w Płocku – udział w akcji „Bezpieczne ferie zimowe 2019”,
– ZOO – wycieczki do Ogrodu Zoologicznego – atrakcyjne spędzenie czasu na świeżym powietrzu, poszerzanie wiadomości przyrodniczych,
– Miejskie Przedszkola działające na terenie Miasta Płocka – udział dzieci w konkursach międzyprzedszkolnych,
– Sala zabaw „Fikołki” w Galerii Handlowej „Mazowia’ – pobyt i zabawa w sali zabaw,
– Rada Osiedla Podolszyce Południe,
– gazetki dla rodziców,
– uroczystości z udziałem rodziców oraz dziadków.

Co osiągnęliśmy poprzez wdrażanie naszych działań?:
– wśród dużej części personelu przedszkola, rodziców i dzieci zaczęły następować korzystne zmiany w trybie życia, a przede wszystkim w aktywnym sposobie spędzania czasu wolnego,zarówno w formie zajęć sportowych jak i poprzez odwiedzanie nowych, interesujących miejsc.
Dzieci:
– zaczynają rozumieć znaczenie ruchu i aktywności całego ciała dla zdrowia człowieka,
– potrafią „żyć zdrowo” zgodnie ze wskazaniami rodziców i nauczycieli,
– rozumieją znaczenie świeżego powietrza i słońca oraz ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia,
– w sposób praktyczny zdobywają wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej,
– z chęcią biorą udział w zajęciach i zabawach ruchowych na terenie placu przedszkolnego i w innych dostępnych miejscach,
– potrafią dokonywać prostych wyborów dotyczących dbania o zdrowie,
– odczuwają potrzebę aktywnego wypoczynku, jako źródła zdrowia,
– zaczynają sobie zdawać sprawę z konieczności aktywności ruchowej niezależnie od indywidualnych predyspozycji fizycznych,
– zaczynają odczuwać potrzebę odkrywania nowych miejsc i czerpać radość z tych działań.

Dorośli:
– posiadają większą widzę nt. prawidłowej postawy dzieci,
– na bieżąco są informowani o masowych imprezach sportowych w mieście,
– starają się mniej czasu spędzać przed telewizorem i przy komputerze,
– niektórzy rodzice i pracownicy przedszkola aktywniej spędzają czas z dziećmi w wolne dni,starają się zaplanować atrakcyjne formy i miejsca spędzania czasu .
– aktywniej spędzają wolny czas, starają się uatrakcyjniać go poprzez wyszukiwanie ciekawych, dla dzieci i dorosłych, miejsc do odwiedzenia .

Poza powyższymi skutkami naszych działań Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku w dniu 25 lutego 2019 r. zostało wpisane na listę Mazowieckiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Od marca 2019 r. zajęłyśmy się kolejnymi aspektami „zdrowego życia” społeczności Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku.
Działania te dotyczą poznania i wdrażania zasad zdrowego żywienia oraz dbałości o higienę osobistą i higienę otoczenia. Wybór tych aspektów zdrowotnych uzasadniony jest tym, że dzieci na ogół nie lubią warzyw i niektórych owoców i unikają ich spożywania, wolą słodzone napoje od np. wody lub kompotów owocowych, często spożywają fast – foody oraz słodycze. Zwyczaje żywieniowe kształtują się od najmłodszych lat życia, tak więc nawyk regularnego i racjonalnego żywienia zapewnia nie tylko dobrą kondycję lecz także zdrowie w późniejszych latach życia.
Okres przedszkolny szczególnie sprzyja wyrabianiu przyzwyczajeń higienicznych niezbędnych do rozwijania samodzielności, zamiłowania do czystości, dbałości o estetyczny wygląd, porządek w najbliższym otoczeniu i dbałości o czystość środowiska, w którym żyjemy.

Zgodnie z harmonogramem od marca 2019 r. zostały zrealizowane następujące punkty naszego programu:

Założenie uprawy rzeżuchy, pietruszki, szczypiorku, itp. – marzec 2019 r. – wszystkie grupy,„Kolorowe kanapki” – szwedzki stół w każdy piątek – wszystkie grupy,


„Zdrowiś i Zdrowisia” – poznanie zdrowych i niezdrowych produktów spożywczych – grupa II (3,4 latki),


„Co to jest zdrowa żywność?” – spotkanie z dietetykiem
„W naszej sali zawsze jest czysto i przyjemnie” – ćwiczenia praktyczne w odkładaniu zabawek na wyznaczone miejsca po skończonej zabawie – na bieżąco – wszystkie grupy,
„Jesteśmy samodzielni” – nauka samodzielnego zmieniania odzieży w czasie leżakowania, przy wyjściu na spacer, itp. – na bieżąco – wszystkie grupy,
Spotkanie z pielęgniarką – pogadanka nt. „Jak dbać o czystość i zdrowie?
„Czyste powietrze wokół nas” – realizacja programu antytytoniowego rekomendowanego przez Sanepid – kwiecień, maj 2019 r. – (grupy 5 i 6 latków),Udział w akcji „Dzień Ziemi” – maj 2019 r. – wszystkie grupy,
„Zdrowe jedzenie” – zabawa dydaktyczna. Zapoznanie dzieci z koniecznością zdrowego odżywiania i spożywania produktów potrzebnych do zachowania zdrowia. – 6.06.2019 r. – grupa II (3,4 latki),
„Woda to życie i największy skarb” – zabawa dydaktyczna. Poznanie roli wody jako niezbędnego składnika życia ludzi, roślin i zwierząt. Uświadomienie dzieciom, że woda to skarb, bez którego nie mogłoby istnieć życie na ziemi i dlatego należy o nią dbać i ją oszczędzać. (27.06.2019r.)

„Przybory toaletowe” – praca plastyczna z wykorzystaniem kolorowej bibuły. Zapoznanie dzieci z wyposażeniem łazienki. Wdrażanie do dbania o czystość osobistą – 10.09.2019 r. – grupa II (3,4 latki)


„Czystość to zdrowie” – 16.09.2019 r. – grupa V (6 latki),
„Sałatka owocowa” – samodzielne wykonanie sałatki przez dzieci i wspólna degustacja Ania Ż?
„Sawoir vivre przy stole” – wpajanie dzieciom zasad kulturalnego zachowania się przy stole – na bieżąco – wszystkie grupy,
„Owocowe urodziny” – zachęcanie rodziców do przynoszenia na urodziny dzieci owoców zamiast cukierków – grupa III i IV (4 i 6-latki)


Pogadanka nt. „Dlaczego powinniśmy jeść warzywa” połączona z wykonaniem plakatu „Nasze ulubione warzywa”

– 17.09. 2019 r. – grupa IV (5-latki), Dbamy o czystość osobistą – pokazy mycia rąk, buzi, poprawiania odzieży, włosów, itp. – na bieżąco

– wszystkie grupy,Udział w akcji „Sprzątanie świata” – 20.09.2019 r. – grupa III, IV, V, VI (4-latki, 5-latki, 4,5-latki, 6-latki), Codziennie myjemy zęby – wszystkie grupy,


-Udział w konkursie „Pszczeli świat” zorganizowanym przez RCEE w Płocku – maj 2019 r. – grupa V (5 i 6 latki).

– „Dzień Marchewki” – grupa VI (6-latki);

 

– „Dzień bez samochodu”:

-„Wycieczka do Torunia”:

– Spotkanie z p. Anitą Lipską:

 

COVID-19 I ŻYWIENIE

covid-19-zywienie_Infografika

Stanowisko żywienie_w_pandemii_COVID-19

zal_1_Uniwersalne_zalecenia_COVID-19 zal_2_

Zalecenia_dla_dzieci_COVID-19