W tym roku w naszym przedszkolu do uroczystego Pasowania na przedszkolaka przystąpiły dwie grupy dzieci 3-latki i 3,4-latki. Uroczystości odbyły się kolejno 26.04.19 r. i 24.05.19 r. Na początku dzieci w obecności Rodziców zaprezentowały piosenki i wiersze, których nauczyły się dotychczas w przedszkolu za co otrzymały gromkie brawa od zgromadzonej widowni. Następnie złożyły uroczyste ślubowanie przed Panią Dyrektor i stały się prawdziwymi przedszkolakami. Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom i książeczki.