Występy podczas happeningu pt. „Chronimy powietrze – chronimy gatunki zagrożone” organizowane przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na problem masowego wymierania pszczół I uwrażliwienie na potrzebę ochrony owadów zapylających.