W dniach 7.05. – 4.06.2019 r.  nasze przedszkole uczestniczyło w konkursie grantowym  pt. „Chronimy powietrze – chronimy gatunki zagrożone” organizowanym przez RCEE w Płocku. Realizacja projektu polegała na podniesieniu świadomości ekologicznej dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku oraz całej  społeczności przedszkolnej               i  lokalnej w zakresie dbałości o środowisko zwracając szczególną uwagę na czystość powietrza i ochronę owadów zapylających, zwłaszcza pszczół miodnych. Dzieci wspólnie       z nauczycielkami wykonywały plakaty na w/w temat oraz ulotki, uczestniczyły w konkursie piosenki pn. „W czystym powietrzu pszczółki fruwają, do śpiewu piosenek dzieci zapraszają”, pikiecie ulicami osiedla Podolszyce Południe pn. „Pszczółki lubią czyste powietrze”, prezentowały program słowno – muzyczny w Książnicy Płockiej Filia nr 6,      a także na happeningu zorganizowanym przez RCEE w Zielonym Ogródku. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy projektu, dzieci i dorośli, będą się teraz  zastanawiać, czy ich działania są przyjazne dla środowiska, czy też nie i  będą wybierać te, które są zdrowsze dla nich i dla całej otaczającej ich przyrody.